ข้อมูลบรรณานุกรม  #163974    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Local Call #ช12
ชื่อเรื่องชีวจิต
หัวเรื่องโภชนบำบัด -- วารสาร
 สุขวิทยา -- วารสาร
 อาหารธรรมชาติ -- วารสาร
หมายเหตุไม่ต้องส่งทำดัชนี
PSUCL มี :

ปีที่ 2 ฉบับที่ 48 (ต.ค.43) - ปีที่ 5:ฉบับที่ 104: (1 ก.พ.46),
ปีที่ 5:ฉบับที่ 106: (มี.ค. 46) - ปีที่ 7:ฉบับที่ 156: (1 เม.ย.. 48),
ปีที่ 7:ฉบับที่ 157: (16 เม.ย. 48) - ปีที่ 7 ฉบับที่ 166 (01 ก.ย. 48) ,
ปีที่ 7ฉบับที่ 159:(16 พ.ค. 48) - ปีที่ 10 ฉบับที่ 241(16 ต.ค. 51) ,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 257(มิ.ย. 52-) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 306 (1 ก.ค.2554) ,
ปีที่ 13 ฉบับที่ 309 (16 ส.ค.2554) - ปีที่ 14 ฉบับที่ 321 (16 ก.พ.2555) ,
ปีที่ 14 ฉบับที่ 323 (16 มี.ค.2555) - ปีที่ 15 ฉบับที่ 339 (16 พ.ย.2555) ,
ปีที่ 15 ฉบับที่ 341 (16 ธ.ค.2555) - ปีที่ 19 ฉบับที่ 444 (1 เม.ย.2560) ,
ปีที่ 19 ฉบับที่ 446 (1 พ.ค.2560) - ปีที่ 20 ฉบับที่ 463 (16 ม.ค.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 20 ฉบับที่ 463 (16 ม.ค.2561)
            ส่งเย็บเล่ม :

ปีที่ 9 ฉบับที่ 198(1 ม.ค. 50)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 200(1ก.พ. 50) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 201(16 ก.พ. 50) ,
ปีที่ 9 ฉบับที่ 203(16 มี.ค. 50)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 208(1มิ.ย. 50) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 212(1ส.ค. 50) ,
ปีที่ 9 ฉบับที่ 216(1ต.ค.50)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 225(16 ก.พ. 51) - ปีที่ 10 ฉบับที่ 227(16 มี.ค. 51) ,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 230(01 พ.ค. 51) - ปีที่ 10 ฉบับที่ 231(16 พ.ค. 51) ,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 237(16 ส.ค. 51)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 241(16 ต.ค. 51)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 257(มิ.ย. 52-) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 245(16 ธ.ค. 51) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 247(16 ม.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 248(1 ก.พ.52) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 254(1พ.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 255(16 พ.ค. 52-) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 270(01 ม.ค. 53)
            เย็บเล่ม :

ปีที่ 4 ฉ. 78 (ม.ค. 2545) - ปีที่ 5 ฉ. 104 (1 ก.พ.2546) ,
ปีที่ 5 ฉ. 106 (มี.ค. 2546) - ปีที่ 6 ฉ. 125 (16 ธ.ค. 2546) ,
ปีที่ 7:ฉบับที่ 150: (1ม.ค. 48) - ปีที่ 7 ฉบับที่ 166 (01 ก.ย. 48) ,
ปีที่ 7 ฉบับที่ 168 (01 ต.ค. 48) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 197 (16 ธ.ค.49) ,
เย็บเล่ม:2543-44
เพิ่มเติม...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 168(01 ต.ค. 48) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 197(16 ธ.ค.49) ,
ปีที่ 9 ฉบับที่ 202(1 มี.ค. 50)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 213(16 ส.ค. 50) - ปีที่ 9 ฉบับที่ 215(16 ก.ย. 50) ,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 228(01 เม.ย. 51) - ปีที่ 10 ฉบับที่ 229(16 เม.ย. 51) ,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 238(01 ก.ย. 51) - ปีที่ 10 ฉบับที่ 240(01 ต.ค. 51) ,
ปีที่ 11ฉบับที่ 249(16 ก.พ. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 253(16 เม.ย. 52) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 271(16 ม.ค. 53) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 293(16 ธ.ค. 53) 337369
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30104001033715ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 463 (16 ม.ค.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001034234ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 462 (1 ม.ค.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001034655ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 461 (16 ธ.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001035645ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 460 (1 ธ.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   กำหนดคืน:28 ม.ค. 2561
30104001035918ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 459 (16 พ.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001036643ช12 ปีที่ 20 ฉบับที่ 458 (1 พ.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001037450ช12 ปีที่ 19 ฉบับที่ 457 (16 ต.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001095106ช12 ปีที่ 19 ฉบับที่ 456 (ต.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001038151ช12 ปีที่ 19 ฉบับที่ 455 (16 ก.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001038797ช12 ปีที่ 19 ฉบับที่ 454 (ก.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   กำหนดคืน:15 ธ.ค. 2560
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 4 ฉ. 78ม.ค. 254501 ม.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 79ม.ค. 254517 ม.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 80ก.พ. 254502 ก.พ. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 81ก.พ. 254518 ก.พ. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 82มี.ค. 254506 มี.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 83มี.ค. 254522 มี.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 84เม.ย. 254507 เม.ย. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 85เม.ย. 254523 เม.ย. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 86พ.ค. 254509 พ.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 4 ฉ. 87พ.ค. 254525 พ.ค. 25451วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 93
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 7 วายร้ายบนโต๊ะอาหารของคุณ
2 AbioCor Thoracic Unit หัวใจเทียมใหม่สุด
3 B1 แม่ผู้ให้กำเนิด B6 - B12 ลูกฝาแฝด
4 B 5 อัศวินม้าขาว
5 CT-scans นี่ซี อันตรายต่อเด็ก
6 E- นางงามจักรวาล (ห้ามอ่านว่าอีนางงามจักรวาล)
7 PABA แปลว่าพากันบ้าหน่อยดีไหม
8 กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชช่วยเหลือหรือเอาเปรียบเกษตรกร
9 กระเทียม
10 การฟอกสีฟัน
12345678910
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?