ข้อมูลบรรณานุกรม  #235499    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Local Call #ร04,ว326
ชื่อเรื่องรักษ์เกษตร Rakkaset Agricultural Magazine
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรักษ์เกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท กรีนโนวา จำกัด
หัวเรื่องเกษตรศาสตร์:เกษตรกรรม -- วารสาร
หมายเหตุวารสารเย็บเล่มปกสีเขียว
PSUCL มี :

ปีที่ 2:ฉบับที่ 20: (เม.ย. 46) - ปีที่ 3:ฉบับที่ 29: (ม.ค. 47),
ปีที่ 3:ฉบับที่ 31: (มี.ค. 47) - ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 (มิ.ย. 52) ,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96(ส.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 (พ.ย.-ธ.ค.2554) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 (ม.ค. 2555) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 135 (ธ.ค.2555) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 (ก.พ.2556) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 143(ก.ย.2556) ,
ปีที่ 13 ฉบับที่ 145(พ.ย.2556) - ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (พ.ค.-มิ.ย.2558) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (พ.ค.-มิ.ย.2558)
            เย็บเล่ม :

ปีที่ 2 ฉ. 19 (มี.ค. 2546) - ปีที่ 3 ฉ. 29 (ม.ค. 2547) ,
ปีที่ 3 ฉ. 31(มี.ค. 2547) - ปีที่ 8 ฉบับที่ 94(มิ.ย. 52) ,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96(ส.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 (พ.ย.-ธ.ค.2554) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 (ม.ค. 2555) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 135 (ธ.ค.2555) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 (ก.พ.2556) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 143(ก.ย.2556) ,
เพิ่มเติม...
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30104000092456ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (พ.ค.-มิ.ย.2558)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000086128ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 157 (มี.ค.-เม.ย.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000074512ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 (ม.ค.-ก.พ.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000073118ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 (ธ.ค.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000082606ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 154 (พ.ย.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000082044ร04 ปีที่ 13 ฉบับที่ 153 (ต.ค. 2557) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000081335ร04 ปีที่ 13 ฉบับที่ 152 (ส.ค./ก.ย.2557) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000069256ร04 ปีที่ 13 ฉบับที่ 151 (ก.ค.2557) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000069371ร04 ปีที่ 13 ฉบับที่ 150 (พ.ค./มิ.ย.2557) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000065577ร04 ปีที่ 13 ฉบับที่ 149 (เม.ย.2557) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 2 ฉ. 17ม.ค. 254607 ม.ค. 25461สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 18ก.พ. 254607 ก.พ. 25461สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 19มี.ค. 254607 มี.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 20เม.ย. 254607 เม.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 21พ.ค. 254607 พ.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 22มิ.ย. 254607 มิ.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 23ก.ค. 254607 ก.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 24ส.ค. 254607 ส.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 3 ฉ. 25ก.ย. 254607 ก.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 3 ฉ. 26ต.ค. 254607 ต.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 546
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 10 ปี ของการปลูกมะละกอห่มผ้า...ผลิตมะละกอคุณภาพป้อนห้างสรรพสินค้า
2 10 ปี ริเวอร์แควผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย
3 กฎระเบียบ ข้อบังคับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศไทย
4 กรีดยางอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง
5 กลยุทธ์การทำมะนาวให้ติดดกและเก็บได้ทุกเดือนที่บ้านแพ้ว
6 กล้วยไข่ส่งนอก พืชเศรษฐกิจใหม่ของพบพระ
7 กล้วยหอมทอง 1,000 ไร่ ที่รังสิตปลูกเอง ขายเอง เก็บผลผลิตทุกวัน
8 กล้วยหอมทองปลอดสารพิษส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มเกษตรกร จ.ชุมพร
9 กลุ่มเกษตรกรขลุงผลิตเงาะคุณภาพลงกล่องป้อนห้างเดอะมอลล์ ปีละกว่า 80 ต้น
10 กลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูปอรัญประเทศ ส่งแคนตาลูปป้อนแมคโคร เดือนละ 120 กว่าต้น
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?