ข้อมูลบรรณานุกรม  #235499    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Local Call #ร04,ว326
ชื่อเรื่องรักษ์เกษตร Rakkaset Agricultural Magazine
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรักษ์เกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท กรีนโนวา จำกัด
หัวเรื่องเกษตรศาสตร์:เกษตรกรรม -- วารสาร
หมายเหตุวารสารเย็บเล่มปกสีเขียว
PSUCL มี :

ปีที่ 2:ฉบับที่ 20: (เม.ย. 46) - ปีที่ 3:ฉบับที่ 29: (ม.ค. 47),
ปีที่ 3:ฉบับที่ 31: (มี.ค. 47) - ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 (มิ.ย. 52) ,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96(ส.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 (พ.ย.-ธ.ค.2554) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 (ม.ค. 2555) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 135 (ธ.ค.2555) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 (ก.พ.2556) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 143(ก.ย.2556) ,
ปีที่ 13 ฉบับที่ 145(พ.ย.2556) - ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (พ.ค.-มิ.ย.2558) ,
ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (พ.ย.2559) - ปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (ม.ค.2560) ,
ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (มิ.ย.2560)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 (ก.ย.-ต.ค.2560)
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 (ก.ย.-ต.ค.2560)
            เย็บเล่ม :

ปีที่ 2 ฉ. 19 (มี.ค. 2546) - ปีที่ 3 ฉ. 29 (ม.ค. 2547) ,
ปีที่ 3 ฉ. 31(มี.ค. 2547) - ปีที่ 8 ฉบับที่ 94(มิ.ย. 52) ,
ปีที่ 8 ฉบับที่ 96(ส.ค. 52) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 (พ.ย.-ธ.ค.2554) ,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 125 (ม.ค. 2555) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 135 (ธ.ค.2555) ,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 136 (ก.พ.2556) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 143(ก.ย.2556) ,
เพิ่มเติม...
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30104001037799ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 (ก.ย.-ต.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   กำลังดำเนินการ
30104001025695ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (มิ.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001027725ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (ม.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   กำลังดำเนินการ
30104001022791ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (ธ.ค.2559)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001022684ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (พ.ย.2559)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000092456ร04,ว326 ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (พ.ค.-มิ.ย.2558)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000086128ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 157 (มี.ค.-เม.ย.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000074512ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 (ม.ค.-ก.พ.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000073118ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 (ธ.ค.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104000082606ร04,ว326 ปีที่ 13 ฉบับที่ 154 (พ.ย.2558) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 2 ฉ. 17ม.ค. 254607 ม.ค. 25461สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 18ก.พ. 254607 ก.พ. 25461สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 19มี.ค. 254607 มี.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 20เม.ย. 254607 เม.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 21พ.ค. 254607 พ.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 22มิ.ย. 254607 มิ.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 23ก.ค. 254607 ก.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 2 ฉ. 24ส.ค. 254607 ส.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 3 ฉ. 25ก.ย. 254607 ก.ย. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 3 ฉ. 26ต.ค. 254607 ต.ค. 25461วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 594
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 "5 ธันวาคม วันดินโลก" กษ. น้อมนำดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
2 5 เสือ จุลินทรีย์ชีวภาพผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรไทย
3 10 ปี ของการปลูกมะละกอห่มผ้า...ผลิตมะละกอคุณภาพป้อนห้างสรรพสินค้า
4 10 ปี ริเวอร์แควผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย
5 กฎระเบียบ ข้อบังคับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศไทย
6 กรมการข้าว ชูศูนย์ข้าวชุมชนกว่า 2,000 แห่ง เชื่อมโยงเครือข่ายชาวนา สร้างความเข้มแข็งพัฒนาแปลงใหม่
7 กรมวิชาการเกษตรจับมือผู้ประกอบธุรกิจส่งออกลำไย "แก้ปัญหาถูกระงับการส่งออกไปจีน"
8 กรีดยางอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง
9 กลยุทธ์การทำมะนาวให้ติดดกและเก็บได้ทุกเดือนที่บ้านแพ้ว
10 กลุมวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่ออีกแหล่งผลิตแคนตาลูป-เมล่อนแหล่งใหญ่และเก่าแก่พื้นที่กว่า 200 ไร่
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?