ข้อมูลบรรณานุกรม  #291492    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Local Call #ไทย H20, ไทย B08
ชื่อเรื่องHR MAGAZINE THAILAND
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมHR MAGAZINE SOCIETY
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ -- วารสาร
 การบริหารงานบุคคล -- วารสาร
หมายเหตุตั้งแต่ปีที่ 1 - ปีที่ 10ใช้ชื่อวารสาร "BUSINESS LAW & HUMAN RESOURCES VARIETY"
 ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 121 ม.ค.2556 ใช้ชื่อว่า HR MAGAZINE THAILAND// ปีที่ 12 ฉบับที่ 133 ม.ค. 2557 ใช้ชื่อว่า HR MAGAZINE SOCIETY//วารสารเย็บเล่มปกสีดำ
PSUCL มี :

ปีที่ 6 ฉบับที่ 61(ม.ค. 51) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 143 (พ.ย.2557) ,
ปีที่ 13 ฉบับที่ 145 (ม.ค.2558) - ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (เม.ย.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (เม.ย.2561)
            เย็บเล่ม :

ปีที่ 6 ฉบับที่ 61(ม.ค. 51) - ปีที่ 11 ฉบับที่ 132 (ธ.ค.2556)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30104001030679ไทย H20, ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (เม.ย.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001031917ไทย H20 ปีที่ 16 ฉบับที่ 183 (มี.ค.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001032758ไทย H20 ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 (ก.พ.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001032873ไทย H20, ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 (ม.ค.2561)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   กำลังดำเนินการ
30104001034614ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 180 (ธ.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001035736ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 179 (พ.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001037906ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 (ต.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001038078ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 177 (ก.ย.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001023989ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 176 (ส.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
30104001024144ไทย H20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 175 (ก.ค.2560)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
123456
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 61ม.ค. 5101 ม.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 62ก.พ. 5101 ก.พ. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63มี.ค. 5101 มี.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64เม.ย. 5101 เม.ย. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 65พ.ค. 5101 พ.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 66มิ.ย. 5101 มิ.ย. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67ก.ค. 5101 ก.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 68ส.ค. 5101 ส.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 69ก.ย. 5101 ก.ย. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 70ต.ค. 5101 ต.ค. 25511วารสารเย็บเล่มสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 728
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี อย่างถูกวิธี
2 3 เครื่องมือการบริหารจัดการความรู้ในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ
3 3 เทคนิคในการปลดล็อคศักยภาพของทีมงาน / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
4 4 J จุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืน
5 4 J จุดเริ่มนต้นในการพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืน
6 4 วงจรหลักในการบริหารงานฝึกอบรมแบบบูรณาการ
7 5 ปัจจัยสู่การเป็นองค์การยอดเยี่ยม
8 5 หลักฐานสำคัญที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นขอคืนภาษีปี 2560
9 5 เทคนิคการวางบุคลิกเพื่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์
10 6 กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?