ข้อมูลบรรณานุกรม  #308265    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Local Call #ว138
ชื่อเรื่องวารสารคณะพลศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวเรื่องพละศึกษา -- วารสาร
PSUCL มี :

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2(ก.ค./ธ.ค. 50) - ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.53) 337066,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.53) 337066
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
522845ว138 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.53) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
522850ว138 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 52(เพิ่มเติม)) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
522057ว138 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.52) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
521649ว138 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.52) 1Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
520744ว138 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค./ธ.ค. 51)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
520749ว138 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 50)Serialsสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 4   อยู่บนชั้น
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1ม.ค./มิ.ย. 5001 ม.ค. 25501สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2ก.ค./ธ.ค. 5001 ก.ค. 25501รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2ม.ค./ธ.ค. 5101 ม.ค. 25511รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1ม.ค.-มิ.ย.5201 ก.ค. 25511รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค./ธ.ค.5201 ม.ค. 25521รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร331244
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค./ธ.ค. 52(เพิ่มเติม)01 ก.ค. 25521รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร337061
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค./มิ.ย.5301 ม.ค. 25531รอขึ้นชั้นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร337066
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค./ธ.ค.5301 ก.ค. 25531สายครั้งที่ 1สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 113
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Participants' perspectives about the meaning of yoga
2 กายภาพบำบัด มศว กับมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "วลัยลักษณ์เกมส์"
3 การคัดกรองก่อนปฏิบัติกิจกรรมทางกายสำหรับผู้มีกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก
4 การดำเนินงานการสื่อสารด้านสุขภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
5 การพัฒนาจริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์
6 การวิเคราะห์นันทนาการบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน
7 การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวทักษะท่าลังกาหลังของนักกีฬายิมนาสติกชาย
8 การสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
9 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?