บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 57 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Iapp and UPF as I know
ผู้แต่ง บุญเลิศ ไพรินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ร14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองอาร์เจนตินาจากกฎหมายสาเอนซ์ เปนา ที่ขยายสิทธิการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1912
ผู้แต่ง ยโสธร ตู้ทองคำ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ร14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
ผู้แต่ง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จาก ป.ป.ร. ถึง ภ.ป.ร.
ผู้แต่ง พฤทธิสาณ ชุมพล
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ต้นเหตุของมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 จากทัศนะของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ผู้แต่ง วิชิตวงศ์ ณ ป้ัอมเพชร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นิติปรัชญาแนวเสรีนิยมก้าวหน้าของโรแนลด์ ดวอร์กิ้น (Ronald Dworkin) : กฎหมายและการใช้กฎหมายบนรากานแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และภราดรภาพทางศีลธรรม
ผู้แต่ง จรัญ โฆษณานันท์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ร14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประวัติ "หนังสือประวัติการณ์" ประจำรัชกาลที่ 9 ถือกำเนิดจาก "ภาพถ่าย"
ผู้แต่ง ไกรฤกษ์ นานา
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างเมืองใหม่ในกัมพูชา
ผู้แต่ง ศานติ ภักดีคำ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โรคแคงเกอร์บนกิ่งอาโวคาโดและการป้องกันกำจัด
ผู้แต่ง นุชนาฏ จงเลขา
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว160
วันที่สร้าง 17 ต.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การขายต้นไม้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2560

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?