บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 156 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Hands-on education
ผู้แต่ง มทร. ล้านนา
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง MBA ในยุค 4.0
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง War on coal สถานการณ์สงครามถ่านหิน : หาง่าย ตายยาก เหลือเฟือ และถูกจัง
ผู้แต่ง ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ว่าด้วย "ทฤษฎีแห่งการประกอบการ" เพื่อ Theory of business
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เปิดภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ: ข้อเท็จจริงและหลักการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง ธเนศพงศ์ ช่วงประยูร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว50
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล. ต.ท. ปิยะ อุทาโย ความท้าทายของโรงเรียนนายร้อย
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 28 มิ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Rulmeca เทคโนโลยีที่ทำให้โลกเคลื่อนหมุนไป
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 27 มิ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Supply side indicator model
ผู้แต่ง จักรี พิศาลพฤกษ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว50
วันที่สร้าง 27 มิ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงเครื่องมือติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านการบริโภคของไทย
ผู้แต่ง นรพัชร์ อัศววัลลภ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว50
วันที่สร้าง 27 มิ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การป้องกันเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า
ผู้แต่ง ถาวร อมตกิตติ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 27 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?