บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 177 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ (Audit Working Paper)
ผู้แต่ง สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย (Accounting for Consignments) การฝากขาย เป็นการขายรูปแบบหนึ่ง
ผู้แต่ง วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี (Correction of Accounting Errors)
ผู้แต่ง วิสัน คล่องชูติโสภณ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กำไรต่อหุ้น ข้อมูลอย่างง่ายสำหรับตัดสินใจลงทุน (Book value per share)
ผู้แต่ง อรัญญา ภาณุศานต์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กำไรต่อหุ้นข้อมูลอย่างง่ายสำหรับตัดสินใจลงทุน (Book value per share)
ผู้แต่ง อรัญญา ภาณุศานต์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทย B06
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จักรยานน้ำ : การดัดแปลงจากจักรยานธรรมดามาเป็นจักรยานน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกายในแหล่งน้ำหรือการปั่นเล่นเพื่อชมทิวทัศน์
ผู้แต่ง ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ท10
วันที่สร้าง 24 ส.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการขนส่งยุคใหม่ ด้านยานยนตไฟฟ้า
ผู้แต่ง ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว246
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ตอนสกว.น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์-งานวิจัยปริญญาเอก
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ (วารสารพลังงานทางเลือก)
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว246
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รัฐเร่งเมกะโปรเจกต์ 2.4 ล้านล้าน รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลืองวิ่งฉิวปี 63
ผู้แต่ง สุริยะ คชินทร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว246
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สกว.-ภูเก็ตโดยรับไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ (วารสารพลังงานทางเลือก)
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว246
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?