บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 48 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 29 ปีแห่งการพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศตามแนวพระราชดำริ
ผู้แต่ง พนมกร ไทยสันติสุข
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว312
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 2กษัตริย์นักพัฒนา "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว667.5
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง CRITCAL THINKING คืออะไร
ผู้แต่ง พัชรินทร์ ดีอินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Thai Tax trends 2018
ผู้แต่ง Arthit Satthavorasit
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กังหันน้ำชัยพัฒนา ณ พระเมรุมาศ
ผู้แต่ง ปิยะฉัตร ภมรสูตร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว312
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคิดแบบมีวิจารณญาณ
ผู้แต่ง สราวุธ พันธุชงค์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว54
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจ่ายเงินค่าบริการที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และยกเว้นไม่หัก
ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขัน
ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว54
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การย้ายสถานประกอบการ
ผู้แต่ง ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2561

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?