สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 101 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Riddick [videorecording] = ริดดิค 3 / One Race Productions
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3434 2014
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

2 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง The Girl who leapt through time [videorecording] = กระโดดจั๊มพ์ ทะลุข้ามเวลา / Madhouse
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3430 2012
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง The Goog Doctor [videorecording] / Code Red
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3417 2013
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

4 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง The Ides of March [videorecording] = การเมืองกินคน / Alcon Entertainment
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3425 2013
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง The Social network [videorecording] / Columbia Pictures
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3416 2010
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

6 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง The Song of Sparrows [videorecording] = ฝันไม่สิ้นหวัง / Majid Majidi Film Production
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3415 2013
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง To the wonder [videorecording] / Brothers K Productions
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3424 2013
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

8 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Top Five [videorecording] / Paramount Pictures and IAC Films
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3418 2015
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Toy Story 2 [videorecording] / Pixar Animation Studios
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3421 2014
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

10 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง Toy Story 3 [videorecording] / Pixar Animation Studios
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3422 2014
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?