สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 10 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง กากี อำนาจ ฤๅ ตัณหาที่พันธนาการเธอ [videorecording] / เทปบันทึกภาพ ละครแห่งปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3568 2556
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ทรอย ความรัก สงคราม และความตาย [videorecording]/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3567 2555
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อเสียง
ชื่อเรื่อง บันทึกเสียง เพลงเกียรติยศ [sound recording]/ ;วงดุริยางค์ฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ML3572 2550
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ฝัน ณ คืนกลางฤดูร้อน [videorecording]/ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3569 2558
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง พระมหาชนก The Story of Mahajanaka [videorecording]/ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3563 2557
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง รักที่ต้องมนตรา ของทมยันตี [videorecording] / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3566 2554
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ราโชมอน RASHOMON [videorecording] / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3564 2552
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง ละครเวทีเรื่อง ชูสีไทเฮา [videorecording]
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3565 2553
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สื่อเสียง
ชื่อเรื่อง องค์ "วิศิษฏศิลปิน" [sound recording] : บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ML3571 2558
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน [videorecording] / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PN3570 2559
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?