ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 458 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Enhancing Employee Engagement and Employee Loyalty among Generation Y Employees : A Case Study of Large Hotels in Hatyai, Songkhla / Sorawit Wutijaroenwong
ชื่อผู้แต่ง Sorawit Wutijaroenwong
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Factors Influencing Quality of Doctor-Patient Relationship and an Intervention to Improve Patient Satisfaction : A study in Inner Mongolia of China / Tingting Qiao
ชื่อผู้แต่ง Tingting Qiao
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Multidrug-resistant Tuberculosis in a Tertiary Hospital in North Sumatern, Indonesia : Clinical Predictors and Molecular Investigation / R. Lia Kusumawati
ชื่อผู้แต่ง R. Lia Kusumawati
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Population Genetics and and Phylogeny of the Bush Brown Butterfly in Genus Mycalesis Hubner, 1818 (Lepidoptera: Nymphalidae) in Peninsular Thailand / Sakiyah Morlor
ชื่อผู้แต่ง Sakiyah Morlor
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Spatio-temporal Pattern of Measles and Multi-level Determinants of Failure to Receive Timely and Complete Measles Vaccination in Rural Guangxi, China / Tang Xianyan
ชื่อผู้แต่ง Tang Xianyan
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบปาล์มน้ำมันโดยใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ / ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์
ชื่อผู้แต่ง ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก : Journal of East Asian Studies Center , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางลูกผสมเพื่อการปรับปรุงกลไกการสร้างคำถามทดสอบอัตโนมัติสำหรับประเภทคำถามปรนัย / ศศิธร หนูทอง
ชื่อผู้แต่ง ศศิธร หนูทอง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A jar of dreams / Yoshiko Uchida.
ชื่อผู้แต่ง Uchida, Yoshiko.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?