ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 486 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 25 หยก ๆ : หนังสือที่ระลึกในโอกาสที่รับราชการมากกว่า 25 ปี / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ Z1003 จ6ย 2558
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 7 ความเชื่อของไทย [คติสยาม] / พลูหลวง, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่ง พลูหลวง
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ GR312 พ47 2546
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A place called freedom / Ken Follett.
ชื่อผู้แต่ง Follett, Ken.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Corporate Communication / Paul A. Argenti
ชื่อผู้แต่ง Argenti, Paul a.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Degradation Profiling of Chemical Constituents in Andrographis Herb / Abdulaziz Wadeng
ชื่อผู้แต่ง Abdulaziz Wadeng
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Double identity Representation of Chinese in Muang Phuket District / Panuwat Chanasakun
ชื่อผู้แต่ง Panuwat Chanasakun
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Essentials of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
ชื่อผู้แต่ง Brigham, Eugene F.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ HG4026 B75 2014
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Information systems essentials / Ralph M. Stair, George W. Reynolds
ชื่อผู้แต่ง Stair, Ralph M.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ T58.6 S83 2012
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Introduction to entrepreneurship / Donald F. Kuratko
ชื่อผู้แต่ง Kuratko, Donald F.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ HB615 K87 2014
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Operations and supply management / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano
ชื่อผู้แต่ง Jacobs, F. Robert
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?