Bibliographic Detail  #323088    

Material Type Books
ISBN9789740489016
LC Call #GC220.4.T5 ม84 2551
Titleเมื่อร่วมมือฟื้นฟูกู้ไทย--จากภัยพิบัติ "สึนามิ" : 60 กรณีน่าศึกษาของความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจัดการภัย พิบัติในประเทศไทย (2547-2550) / คณะทำงาน ไพโรจน์ สิงห์บัน ...[ และคนอื่น ๆ]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Published/Createdกรุงเทพฯ : โครงการถอดรหัสข้อเรียนรู้เพื่อการอยู่ดีจากกรณีธรณีภัยพิบัติใต้ทะเลและคลื่นยักษ์ "เมื่อร่วมมือฟื้นฟูกู้ไทย--จากภัยพิบัติสู่ความพร้อมพอต่อนานาภัยในอนาคต", 2551
Physical Description271 หน้า : ภาพประกอบ
Subjectสึนามิ -- ไทย (ภาคใต้)
 ภัยธรรมชาติ -- ไทย (ภาคใต้)
 ข้อมูลภาคใต้
Added Authorไพโรจน์ สิงห์บัน
 โครงการถอดรหัสข้อเรียนรู้เพื่อการอยู่ดีจากกรณีธรณีภัยพิบัติใต้ทะเลและคลื่นยักษ์ "เมื่อร่วมมือฟื้นฟูกู้ไทย--จากภัยพิบัติสู่ความพร้อมพอต่อนานาภัยในอนาคต"
Contentภาคีชุมชนชาวบ้านผู้ประสบภัย : วัดย่านยาว ตะกั่วป่า พังงา -- ชุมชนชาวเกาะมุกต์ กันตัง ตรัง -- ชุมชนชาวเกาะพีพี เมือง กระบี่ -- ชุมชนชาวเกาะปู เหนือคลอง กระบี่ -- ชุมชนบ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต -- ชุมชนปากเตรียม คุระบุรี พังงา -- เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ -- ชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น (คนชายชอบ) -- เครือข่ายปัญหาที่ดินสึนามิ -- กลุ่มคนที่ต้องไม่ถูกมองข้ามชุมชนน้ำเค็ม (มีแยกสรุปเป็นอีกเล่มต่างหาก)
 ภาคีองค์กรเอกชน อาสาสมัครสาธารณประโยชน์ : มูลนิธิร่วมกตัญญู -- Tsunami Volunteer Center มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -- สภากาชาดไทย -- มูลนิธิชัยพัฒนา -- หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร -- มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation) มูลนิธิชุมชนไทย -- มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) -- มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เครือข่ายสลัม 4 ภาค -- เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน -- มูลนิธิผู้หญิง -- องค์กรร่วมพัฒนาด้านเด็ก มูลนิธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ (พม. รักษ์ไทย ศุภนิมิต) -- ศูนย์กฎหมายและสิทธิชุมชนอันดามัน
 ภาคีธุรกิจเอกชนไทย : นักข่าว หนังสือพิมพ์มติชนและโพสต์ทูเดย์ -- เครือซิเมนต์ไทย -- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต -- ไอทีวี -- สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ -- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -- บริษัท โตโยค้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 ภาคีภาครัฐราชการและท้องถิ่น : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย -- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ -- สำนักนายกรัฐมนตรี -- กระทรวงสาธารณสุข -- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข -- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม -- ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (TTVI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- จังหวัดภูเก็ต -- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต -- ทหารเรือ และกองทัพไทย -- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) -- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันอุดมศึกษาไทย -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- สถานพักและพัฒนาเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก (เรื่องของเยาวชนกับสหทัยมูลนิธิ)
 ภาคีต่างประเทศและนานาชาติ : UNDP -- Hi Help International Phi Phi และนานาองค์การอาสาสมัครอิสระเพื่อเกาะพีพี -- ADPC -- สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ -- Malteser -- Direct Relief International -- Royal Norwegian Embassy -- CHARM -- GHRE (FED) -- Oxfam Great Britain -- ActionAid -- ท่าอากาศยาน Arlanda ที่ Luftfartsverket สวีเดน
Select Branch :
 BarcodeCallNoCollectionBranchLocationStatus
30101200144038GC220.4.T5 ม84 2551 ฉ.1ข้อมูลภาคใต้Lady Atthakraweesunthorn Library 4th Floor   Missing Inventory
30101200144046GC220.4.T5 ม84 2551 ฉ.2หนังสือภาษาไทยLady Atthakraweesunthorn Library 5th Floor   Lost
 
Add Comment Dialog
Your Name
Comment

Add Review Dialog
Your Name
Content
Add to list
Title
Create in
Use same folder
Create a Folder
Folder Name
Add to list result
Hold Dialog
Branch Receive
Expected Date Received
 
Request Inprocess Items
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
Items Location Map
Result Dialog
Undefined result.
Login Dialog
Username:
Password:
Forgot your password ?