บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 137 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Coffee ตลาดนี้ยัง 'ร้อนแรง' และ 'หอมหวน' อีกมาก
ผู้แต่ง ปราณี ลาภจารุพงศ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง KTC ปรับกลยุทธ์บุกตลาดปี 61 ทรานสฟอร์มสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ผู้แต่ง สุรชัย บอจันทึก
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความท้าทายธุรกิจโรงแรมยุค HOTEL 4.0
ผู้แต่ง สุรชัย บอจันทึก
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อาหารท้องถิ่นดึงดูดนักท่องเที่ยว APAC
ผู้แต่ง สุรชัย บอจันทึก
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์ไทย กับขุมทรัพย์ตลาดสุขภาพ
ผู้แต่ง สุรชัย บอจันทึก
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เทคนิคบริหารคนในยุค HR 4.0
ผู้แต่ง อริญญา เถลิงศรี
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แอโร มีเดีย กรุ๊ป บินสูงกับสื่อสนามบิน / กฤษฎาพร วงศ์ชัย
ผู้แต่ง กฤษฎาพร วงศ์ชัย
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ไฟเบอร์เน็ตเวิร์กคืนทุนเร็วกว่า ต้องเชื่อมต่อดีกว่า
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ Business Plus
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 30 ปี กรมวิชาการเกษตรกับการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมัน
ผู้แต่ง สุรกิตติ ศรีกุล
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว154
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Easy Money เงินถูกที่กำลังจากไป
ผู้แต่ง แสงไทย เค้าภูไท
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ด04
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?