สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 5 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อเสียง
ชื่อเรื่อง เพื่อนบ้าน The neighbor , อภิชาต จันทร์แดง
ผู้แต่ง อภิชาติ จันทร์แดง
ห้องสมุด สถาบันสันติศึกษา
เลขหมู่ Malti01
วันที่สร้าง 08 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สถาบันสันติศึกษา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อเสียง
ชื่อเรื่อง English for tourism II [sound recording] / by Wannaporn Wanichanugorn
ผู้แต่ง Wannaporn Wanichanugorn
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PE3596 2012
วันที่สร้าง 03 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง 100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง [video recording] / กระทรวงสาธารณสุข
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ DS3594 2561
วันที่สร้าง 01 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สื่อเสียง
ชื่อเรื่อง พระพุทธเจ้า โปรดพระโพธิสัตว์ [sound recording] / มูลนิธิอุทยานธรรม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ BQ3595 2560
วันที่สร้าง 01 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สื่อสายตา
ชื่อเรื่อง สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2561 [video recording] / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ DS3593 2561
วันที่สร้าง 01 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?