วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 56 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Business Plus
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ไทยB06
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 351 (พ.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (29 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ช12
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 471 (16 พ.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (56 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ทรัพยากรค้างจอง (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มติชนรายสัปดาห์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ม04
ฉบับที่ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1970 (18 พ.ค. 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (20 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (50 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (3 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (61 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ศ14
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 7 (พ.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (36 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ส18
ฉบับที่ ปีที่ 65 ฉบับที่ 36 (18 พ.ค. 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (20 เล่ม)
- สถานะ: ส่งเย็บเล่ม (52 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (6 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว28
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (18 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารกรมบังคับคดี
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว30
ฉบับที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 106 (ม.ค.-ก.พ.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (11 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารกรมบัญชีกลาง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว32
ฉบับที่ ปีที่ 58 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (24 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษีอากร
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว196
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 440 (พ.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (39 เล่ม)
- สถานะ: ถูกลบ (37 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารยางพารา
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ ว320
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (23 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?