ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 117 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ข้อคิด เอาชนะความจน / กู๋กู่, เขียน ; หยางซื่อเฉิง, ภาพประกอบ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่ง กู๋กู่
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ HC79.P6 ก741 2557
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Introduction to Cosmology / Barbara Ryden
ชื่อผู้แต่ง Ryden, Barbara
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ratio : The simple codes behind the craft of everyday cooking / Michael Ruhlman
ชื่อผู้แต่ง Ruhlman, Michael
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ TX652 R85
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ / ผู้แต่ง Jay Heizer and Barry Render ; แปลและเรียบเรียง จินตนัย ไพรสณฑ์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง ไฮเซอร์, เจย์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ TS155.A2
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทรงงานของพ่อในความทรงจำ / ปราโมทย์ ไม้กลัด
ชื่อผู้แต่ง ปราโมทย์ ไม้กลัด
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้างครัว / พิชัย วาศนาส่ง ; อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง พิชัย วาศนาส่ง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความก้าวหน้าทางโครโมโซมและจีโนมสัตว์ / ครศร ศรีกุลนาถ, เขียน
ชื่อผู้แต่ง ครศร ศรีกุลนาถ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้เรียบเรียง
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ญี่ปุ่น : เที่ยวเองได้ง่าย ๆ สบายกระเป๋าสตางส์ สไตล์ พี่วุฒิ และพี่เคท / พี่วุฒิ & พี่เคส
ชื่อผู้แต่ง พี่วุฒิ & พี่เคส
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ญี่ปุ่นชะชะช่า / อริสรา ฮายาชิ.
ชื่อผู้แต่ง อริสรา ฮายาชิ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 21 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?