ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 157 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตามสำรวจพุทธสถานในอินเดีย / พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.
ชื่อผู้แต่ง พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ BQ6330 .ด65 2554
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ท่ามกลางวิกฤติยังมีการพัฒนา : เมื่อชุมชนร่วมใจ ณ ปาตามาระ / ซุกรี หะยีสาแม
ชื่อผู้แต่ง ซุกรี หะยีสาแม
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ HN700.55.Z9C6 ซ72 2553
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระพุทธศาสนาเถรวาท = Theravada Buddhism / ประยงค์ แสนบุราณ
ชื่อผู้แต่ง ประยงค์ แสนบุราณ
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ BQ4570.S6 ป46 2557
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ AM79.ท9 พ63 2545
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภิกษุกับนักปรัชญา : บทสนทนาพุทธศาสนา-ปรัชญาตะวันตก / โดย ฌอง-ฟรองซัว เรอเวล และ มัตติเยอ ริการฺ ; งามพรรณ เวชชาชีวะ : แปล.
ชื่อผู้แต่ง เรอเวล, ฌอง-ฟรองซัว.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ BQ4165 .ร75 2542
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสนสถานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร / ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง.
ชื่อผู้แต่ง ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ NA6021 .ท62 2548
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สังคมและวัฒนธรรมไทย / เอมอร เจียรมาศ
ชื่อผู้แต่ง เอมอร เจียรมาศ
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ HM63.T5 อ74 2557
วันที่สร้าง 23 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase และต้านเซลล์มะเร็งของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ / สุภิญญา ติ๋วตระกูล, ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
ชื่อผู้แต่ง สุภิญญา ติ๋วตระกูล
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์
เลขหมู่ Special Project 923
วันที่สร้าง 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะเภสัชศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Phra Aphai Mani / Sunthorn Phu ; Sanun Rattana, Illustrator ; [translators, Khunying Kullasap Gesmankit ... [et al.]
ชื่อผู้แต่ง Sunthorn Phu, 1768-1855
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PL4209.S82 S96
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (4 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด/ ฮามีด๊ะ แวและ
ชื่อผู้แต่ง ฮามีด๊ะ แวและ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ THESIS 7543
วันที่สร้าง 21 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?