ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 379 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Best : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่ง วรากรณ์ สามโกเศศ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความสำคัญและกลไกการทำงานของ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์ : ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน / อภิชัย พันธเสน และคณะ
ชื่อผู้แต่ง อภิชัย พันธเสน
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาการปรับปรุงระบบถนนและทางเท้า ถนนปุณณกัณฑ์ งานเขียนแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนปุณณกัณฑ์ : รายงานฉบับสุดท้าย / เทศบาลเมืองคอหงส์
ชื่อผู้แต่ง เทศบาลเมืองคอหงส์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมจีนสู่สมดุลใหม่แห่งการพัฒนา / ยุวดี คาดการณ์ไกล
ชื่อผู้แต่ง ยุวดี คาดการณ์ไกล
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Heart พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่ง นิ้วกลม.
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PL4209.4.N48 น65ฮ 2556
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง head พื้นที่ความคิด / นิ้วกลม
ชื่อผู้แต่ง นิ้วกลม
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ PL4209.4.N48 น6ฮ 2556
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี
ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ กาญจนธานี
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก และ อาร์โธรสไปร่า เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร / จงกล พรมยะ
ชื่อผู้แต่ง จงกล พรมยะ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?