ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 401 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง AN ATLAS OF MAMMALIAN CHROMOSOMES IN THAILAND VOLUME 1 / ALONGKOAD TANOMTONG et al
ชื่อผู้แต่ง ALONGKOAD TANOMTONG et al
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Commerce 1 : students' book / Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle.
ชื่อผู้แต่ง Hobbs, Martyn.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ PE1128.A2 H62 2006
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Commerce 2 : students' book / Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle.
ชื่อผู้แต่ง Hobbs, Martyn.
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ PE1128.A2 H62 2007
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์
ชื่อผู้แต่ง จินตวีร์ คล้ายสังข์
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง EXPANDING READING SKILLS LEVEL 4 / มาลินี จันทวิมล
ชื่อผู้แต่ง มาลินี จันทวิมล
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Effects of porphyromonas...
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เลขหมู่ QD146 J52 2008 c.1
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English-Thai Dictionary of Synonyms and Antonyms / MARTIN H. MANSER
ชื่อผู้แต่ง MARTIN H. MANSER
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Management of Cities and Regions / Vito Bobek
ชื่อผู้แต่ง Bobek, Vito
ห้องสมุด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Medicine 2 : student's book / Sam McCarter
ชื่อผู้แต่ง McCarter, Sam
ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์
เลขหมู่ RC59 M32 2010
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะศิลปศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?