สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร / โดย มาลี ธนะนันท์กูล และ ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส 110
2 พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่ม Dictionary of food and drink ปรีชา แดงโรจน์ 110
3 Consumer behavior James F. Engel, Roger D. Blackwell Paul W. Miniard 110
4 พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 110
5 คู่มือปฎิบัติการวิชาปาราสิตวิทยา โดย คณาจารย์ ภาควิชาปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ 47
6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดย ศิริพรต ผลสินธุ์ 110
7 สมดุลวัฏภาค โดยศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ 110
8 ภูมิศาสตร์การเกษตร สากล สถิตวิทยานันท์ 110
9 ดอส (ดีสค์ โอเปอเรทติ้ง ซีสเต็ม) เวอร์ชั่น 3.30 / สิทธิชัย ประสานสงค์, บรรเทิง ศิริอัญชนาวงศ์ 110
10 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 56
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?